Αυθεντικό χρώμα χαμαιλέων, αλλάζει 2 αποχρώσεις. | Original chameleon paint, changes over 2 colors.