Αληθινό βαφόμενο μέταλλο. | Cold metal spray paint.