Αυθεντικό χρώμα χαμαιλέων, αλλάζει 4 αποχρώσεις. | Original chameleon paint, changes 4 colors.